Hướng dẫn bo tròn giao diện Chrome trên Windows 10

Hướng dẫn bo tròn giao diện Chrome trên Windows 10

Nếu bạn không muốn lên Windows 11, hoặc muốn chờ 1 thời gian nữa để cho nó ổn định, nhưng vẫn muốn thử giao diện bo tròn này với Google Chrome thì làm theo các bước trên video nhé.

► Link: https://chrome://flags

Đánh giá

Related Posts

AI Chatbot Avatar