Tính năng chỉnh sửa ảnh mới cho OneDrive trên web

Chia sẻ bài viết
Đánh giá

Hướng dẫn sử dụng tính năng chỉnh sửa ảnh mới cho OneDrive trên web

Microsoft vừa tuyên bố bổ sung thêm các tính năng chỉnh sửa ảnh mới trong OneDrive trên web, cho phép bạn cắt ảnh, điều chỉnh ánh sáng và màu sắc, thêm bộ lọc sáng tạo và đánh dấu ảnh để chỉnh sửa. Vì vậy, người dùng hiện có thể nhanh chóng thêm ảnh đã qua chỉnh sửa vào bản trình chiếu, chia sẻ chúng trên mạng xã hội, hoặc sử dụng trong các cuộc họp khi cần.

✍ Link OneDriver: https://onedrive.live.com/

Related Posts