Tính năng chỉnh sửa ảnh mới cho OneDrive trên web

Hướng dẫn sử dụng tính năng chỉnh sửa ảnh mới cho OneDrive trên web Microsoft vừa tuyên bố bổ sung thêm các tính năng chỉnh sửa ảnh mới trong OneDrive trên web, cho phép bạn cắt ảnh, điều chỉnh ánh... Read more