Cách tạo nút icon shutdown ngoài desktop máy tính

Cách tạo nút icon shutdown ngoài desktop máy tính Hiện nay, khi muốn tắt máy tính, bạn phải thực hiện khá nhiều thao tác, làm mất thời gian do Win đã ẩn nút này đi. Để giúp bạn thao tác... Read more