Tôi cảm nghĩ về ngành công nghệ thông tin năm 2023 như thế nào? Pham Huy Podcast#2

Chào mừng đến với podcast của tôi. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn tầm nhìn và cảm nghĩ của mình về ngành công nghệ thông tin trong năm 2023. Như một người làm việc trong lĩnh vực... Read more