Podcast Tập 3 – Tôi đã học cách kiểm soát được cảm xúc cá nhân của mình như thế nào?

Học cách kiểm soát được cảm xúc cá nhân của mình Hiểu một cách đơn giản thì tức là thức tỉnh tâm trí giúp tập trung làm việc hiệu quả và giải tỏa áp lực căng thẳng tối đa. Vậy... Read more