Cách download Windows 10, tải file ISO Windows 10 từ Microsoft

Cách download Windows 10, tải file ISO Windows 10 từ Microsoft Khi tải Windows 10 từ Microsoft bạn sẽ được download Windows 10 dưới dạng file ISO. Từ file ISO Windows 10 này, bạn có thể dùng phần mềm để... Read more