Gỡ bỏ và cài lại ứng dụng mặc định trên Windows 10

Chia sẻ bài viết
Đánh giá

Gỡ bỏ và cài lại ứng dụng mặc định trên Windows 10

Windows 10 có khá nhiều ứng dụng mặc định được Microsoft cài sẵn, nếu không thích thì bạn có thể gỡ chúng khỏi máy theo hướng dẫn trong video này.

 

Related Posts