Cách kích hoạt tiện ích mở rộng khi dùng ẩn danh trên Cốc Cốc, Chrome

Chia sẻ bài viết
Đánh giá

Cách kích hoạt tiện ích mở rộng khi dùng ẩn danh trên Cốc Cốc, Chrome

Sử dụng tiện ích mở rộng trên trình duyệt ẩn danh là điều không thể, do mặc định khi cài đặt, các tiện ích này chỉ có thể hoạt động khi người dùng để trình duyệt ở chế độ thông thường. Tuy nhiên, có một mẹo nhỏ để người dùng máy tính nói chung và Cốc Cốc, Chrome nói riêng có thể kích hoạt và sử dụng các tiện ích mở rộng này ngay cả khi đang ở chế độ ẩn danh.

Tiện ích Cốc Cốc: https://coccoc://extensions/
Tiện ích Chrome: https://chrome://extensions/

Related Posts