Cách đổi giao diện thanh tiến trình video YouTube

Cách đổi giao diện thanh tiến trình video YouTube

Thay vì thanh tiến trình video YouTube có màu xám với nút tròn màu đỏ thì bạn có thể chuyển sang giao diện khác, thông qua tiện ích Custom Progress Bar for YouTube. Tiện ích này sẽ cho phép bạn lựa chọn các biểu tượng thay thế ở thanh tiến trình YouTube như hình bóng đá, xe ô tô hay Pikachu quen thuộc.

➤ Link tải: https://chrome.google.com/webstore/detail/custom-progress-bar-for-y/nbkomboflhdlliegkaiepilnfmophgfg

Đánh giá

Related Posts

AI Chatbot Avatar